CZ EN DE


Victoriovo Officium defunctorum (Služba zemřelým) je vrcholným dílem renesanční vokální polyfonie. Zádušní mše za španělskou císařovnu Marii z roku 1603 je zároveň jakýmsi symbolickým requiem za veškerou renesanční hudbu. Mohutná šestihlasá kompozice završuje celoživotní Victoriovo dílo, v němž se věnoval výhradně duchovní hudbě.

Celek requiem je v provedení souboru Collegium 419 v souladu s dobovou liturgickou praxí doplněn o zádušní moteta, žalmy a chorální části.

T o m á s   L u i s   d e   V i c t o r i a M a r i e   Š p a n ě l s k á O f f i c i u m n a h r á v k a k ř e s t   C D

PODROBNOSTI O NAHRÁVCE
(včetně krátkých ukázek)
 
Husův sbor CČSH na Vinohradech
místo nahrávky | leden a duben 2006
 
Čeněk Svoboda
Nahrávku Victoriova Officium defunctorum natočilo Collegium 419 pod vedením Čeňka Svobody v prostorách Husova sboru Církve Československé husitské na Vinohradech ve dnech 28.-29. ledna a 22. dubna 2006.
Vedení chorálních incipitů se ujal Jiří Hodina, hudební režie byla v rukou Václava Lukse a technická stránku nahrávky měl na starosti Otto J. Adametz.
Fotografie z natáčení pořídili Marika Pečená a Petr Dyrc.

Collegium 419 během natáčení v Husově sboru.. Osmičlenný ansámbl Collegia 419 během natáčení v Husově sboru..
 
 
Jiří Hodina Otto Adametz a Václav Luks
 
Václav Luks Jiří Hodina a Barbora Sojková
 
    NA ZAČÁTEK STRÁNKY