CZ EN DE


Victoriovo Officium defunctorum (Služba zemřelým) je vrcholným dílem renesanční vokální polyfonie. Zádušní mše za španělskou císařovnu Marii z roku 1603 je zároveň jakýmsi symbolickým requiem za veškerou renesanční hudbu. Mohutná šestihlasá kompozice završuje celoživotní Victoriovo dílo, v němž se věnoval výhradně duchovní hudbě.

Celek requiem je v provedení souboru Collegium 419 v souladu s dobovou liturgickou praxí doplněn o zádušní moteta, žalmy a chorální části.

T o m á s   L u i s   d e   V i c t o r i a M a r i e   Š p a n ě l s k á O f f i c i u m n a h r á v k a k ř e s t   C D

Kostel sv. Havla na Starém Městě pražském
Kostel sv. Havla na Starém Městě pražském
Slavnostní uvedení nové CD nahrávky Victoria: OFFICIUM DEFUNCTORUM proběhlo rámci slavnostního koncertu duchovní hudby u příležitosti 10. výročí založení souboru Collegium 419 v kostele sv. Havla na Starém Městě pražském v sobotu 14. listopadu 2009.
[více o koncertu...]


Plakát koncertu titulní strana CD
 
    NA ZAČÁTEK STRÁNKY