CZ EN DE
Kryštof Harant
p r o j e k t     p r o g r a m     o   a u t o r e c h     o   ú č i n k u j í c í c h     t e r m í n y


Luca Marenzio (1553 Coccaglio – 1599 Roma)
Jeden z nejvýznamnějších italských skladatelů 16. století působil ve významných kulturních centrech své doby - v Římě, Mantově, Ferraře a Florencii. Léta 1596-1598 strávil na pozvání polského krále Zygmunta III. u varšavského dvora, je tedy velmi pravděpodobné, že se na cestě zastavil také někde na Moravě.
Madrigal Dolorosi martir, fieri tormenti pochází z jeho první sbírky madrigalů (Il primo libro de’ Madrigali a 5 voci) z roku 1580.

Kryštof Harant (1564 Klenová - 1621 Praha)
Český šlechtic a muž vpravdě renesanční - aktivní účastník válek s Turky, autor významného díla o cestě na Blízký východ, velitel dělostřeleckého oddílu při obléhání Vídně za protihabsburského povstání, hudební skladatel, z jehož díla se zachovala jen jedna kompletní parodická mše Missa quinis vocibus super dolorosi martyr a několik motet.
Úředník ve službách císaře Rudolfa II. na Pražském hradě, později však jeden ze sedmadvaceti českých pánů popravených 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze.

Jacob Handl-Gallus (1550 Ribnica - 1591 Praha)
Skladatel slovinského původu, jeden z nejuznávanějších autorů pozdní renesance, působil v kapele benediktinského opatství v Melku, po roce 1570 jako zpěvák při dvorní kapele ve Vídni. Později získal místo u olomouckého biskupa jako regenschori a od roku 1585 až do své smrti žil v Praze, mj. jako kantor v dnes již neexistujícím kostele sv. Jana za Brodem stojícím tehdy na dnešním Anenském náměstí na Starém Městě.
Je autorem velkého množství duchovních (mše – např. sborník Selectiores quaedam missae, moteta – sbírka Opus musicum) i profánních skladeb (zejména madrigaly ve sbírkách Harmoniae morales a Moralia) psaných výhradně na latinské texty, většina z nich vyšla tiskem ještě za jeho života.

Michael Praetorius (1571 Creuzburg - 1621 Wolfenbüttel)
Německý skladatel a hudební teoretik, na svých cestách navštívil začátkem 17. století také Prahu.
Jeho šestihlasé Magnificat super dolorosi martir na téma Marenziova madrigalu je součástí sbírky Megalynodia Sionia z roku 1611.

 
    NA ZAČÁTEK STRÁNKY