CZ EN DE


  p r o j e k t     p r o g r a m     o   a u t o r e c h     o   ú č i n k u j í c í c h     t e r m í n y


Soubor Collegium 419 se již desátým rokem nepřetržitě věnuje interpretaci evropské vokální hudby z období vrcholné renesance a baroka.
Pro rok 2009 jsme přichystali cyklus koncertů pod názvem Mistři vokální hudby v srdci Evropy, ve kterém v Praze představíme stěžejní díla nejuznávanějších skladatelů vokální hudby z evropských kulturních center své doby.

Chceme tak připomenout, že Praha měla v evropských výspách hudby často významné zástupce.


Projekt byl podpořen granty hlavního města Prahy a Nadace Život umělce.
 
    NA ZAČÁTEK STRÁNKY