o   s o u b o r u
CZ EN DE
Collegium 419 je vokální soubor, který se specializuje na hudbu 16.-18. století.
Zaměřuje se na poučenou interpretaci vokálních a vokálně-instrumentálních děl vrcholné renesance, raného a vrcholného baroka.
Vokálních souborů s takovou specializací je v českých podmínkách stále poměrně málo, proto si Collegium 419 klade za svůj hlavní cíl nastudování a koncertní provádění ansámblových a sborových děl, která jsou ve vyspělé Evropě známá a často hraná, v Čechách však dosud zatím zůstávají neobjevená nebo vzácná.

Soubor klade vysoké nároky na hlasovou kulturu svých členů, většina zpěváků studuje soukromě sólový zpěv a má bohaté zkušenosti s ansámblovým či sólovým zpěvem.
Hlavní motivací jejich spolupráce v Collegiu 419 je sdílený zájem o starou hudbu a vytříbený estetický vkus.

Při interpretaci vokálně-instrumentálních děl zve Collegium 419 ke spolupráci významné instrumentální soubory zabývající se poučenou interpretací staré hudby, např. Hipocondria Ensemble, La Gambetta, Ritornello a další.

Soubor založila v roce 1999 Marika Pečená s cílem objevovat zejména protestantskou hudbu německého baroka (Schein, Schütz, Buxtehude, Bach…).
V roce 2004 začal souborem spolupracovat Čeněk Svoboda, který repertoár rozšířil o hudbu evropské vrcholné renesance (Victoria, Palestrina, Tallis, Lassus, Gallus…) a barokní hudbu italské provenience (Monteverdi, Lotti, Caldara, Astorga…).
Na podzim 2007 převzal umělecké vedení celého souboru.

Collegium 419 věnuje zvláštní pozornost přípravě ucelených dramaturgií, dbá o liturgickou či tématickou příbuznost programů a snaží se o interpretaci děl v souladu s dobovou praxí.

K nejúspěšnějším projektům Collegia 419 v posledních letech patří zejména:
2003: Dietrich Buxtehude - Membra Jesu nostri
2004: Heinrich Schütz - Musikalische Exequien
2005: Tomás Luis de Victoria - Officium defunctorum
2006: Johann Sebastian Bach - Souborné provedení motet
2007: Dolorosi martir (hudební inspirace v rudolfinské Praze)
2007: Richte uns, Gott! (Felix Mendelssohn-Bartholdy - žalmy a Te Deum)


Soubor průběžně doplňuje databázi svých kontaktů.
Pokud máte zájem o spolupráci s námi, kontaktujte nás .
Zkoušky probíhají periodicky v závislosti na aktuálním projektu, obvykle dvakrát týdně (úterý a čtvrtek) večer v centru Prahy.
 
    NA ZAČÁTEK STRÁNKY