p r o j e k t y
CZ EN DE
Přehled nabídkových projektů
Každý nabízený program může být po dohodě v krátké době opakovaně proveden.
U jednotlivých projektů je nebo v nejbližší době bude ke stažení projektový list ve formátu pdf a link na zvukovou ukázku z uskutečněných koncertů.


MISERERE
(2009)
barokní zamyšlení nad posledními věcmi člověka
Program sestavený z děl velikánů vrcholného baroka, Zelenkovo Miserere c-moll, Bachovu kantátu Gottes Zeit (Actus tragicus) a dvojsborové moteto Komm Jesu, komm.
Historie vystoupení:
9.12.2009 - Praha
14.11.2009 - Praha


OFFICIUM DEFUNCTORUM
(2005)
vrcholné dílo renesanční vokální polyfonie
Píše se rok 1603. Poslední veliký skladatel hudební renesance Tomás Luis de Victoria symbolicky završuje své dílo mohutnou a rozsáhlou kompozicí Officium defunctorum, smuteční mší za zesnulou císařovnu, jíž byl po její poslední léta jako duchovní nablízku.
Symbolicky lze dílo mohli vnímat také jako requiem za veškerou renesanční polyfonii, za starou a čistou hudbu.
Historie vystoupení:
17.3.2007 - Praha
2.11.2006 - Praha
21.8.2005 - Želiv
14.8.2005 - Valdštejn
13.8.2005 - Teplice nad Metují
23.4.2005 - Praha
21.4.2005 - Praha
23.2.2005 - Praha


PAPAE MARCELLI
(2009)
duchovní tvorba vrcholné renesance
Palestrina, Lassus, Allegri, Tallis
Základ programu tvoří jedna z nejznámějších renesančních mší, Palestrinova Missa Papae Marcelli, která je doplněna motety dalších autorů.
Historie vystoupení:
8.9.2009 - Benátky nad Jizerou
23.6.2009 - Praha
20.6.2009 - Pecka
18.6.2009 - Kolín


STABAT MATER
(2009)
postní program
Scarlatti, Tůma, Caldara, Zelenka
Program postavený na konfrontaci dvou barokních zhudebnění známé středověké básně.
Historie vystoupení:
29.3.2009 - Praha-Vinoř
24.3.2009 - Praha


SALVE REGINA
(2009)
vánoční program
vícesborová polyfonie
Victoria, Gabrieli, Gallus, Hassler
Program postavený na Victoriově mši Missa Salve a doplněný několika žalmy, vánočními motety a Magnificat.
Historie vystoupení:
8.1.2009 - Praha


LÁSKA A SMRT
(2008)
Tvorba českých autorů 20. století inspirovaná madrigalem a lidovými texty
Eben, Martinů, Raichl, Novák
Program vymykající se hlavnímu zaměření souboru představuje sborovou tvorbu moderních českých skladatelů inspirovanou madrigalovými postupy či baladickými texty.
Historie vystoupení:
18.1.2009 - Liberec
8.11.2008 - Praha
5.11.2008 - Praha


VENI SANCTE SPIRITUS
(2008)
Hudba raného německého baroka a vícesborová tvorba pozdní renesance
Schein, Schütz, Tallis, Victoria, Gabrieli
Program zaměřený zejména na texty vztahující se ke svatodušnímu období složený z vícesborové renesanční polyfonie a děl dvou nejvýznamnějších autorů raného německého baroka.
Historie vystoupení:
23.6.2008 - Praha
22.6.2008 - Kostelec nad Černými lesy


QUANDO CORPUS MORIETUR
(2008)
Postní moteta a kantáty vrcholného baroka
Bach, d'Astorga, Lotti, Caldara
V programu porovnáváme katolické a protestantské vidění nejvýznamnějšího křesťanského svátku v roce v hudbě pozdního baroka.
Historie vystoupení:
24.2.2008 - Praha
22.2.2008 - Vítkov


O JESU MEA VITA
(2008)
mše a duchovní madrigaly Claudia Monteverdiho
Čtyřhlasá mše Messa a quattro voci da cappella z pozůstalostní autorovy sbírky z roku 1650 je doplněna výběrem z duchovních madrigalů, skladeb, jejichž původní, veskrze světské texty byly později pro sakrální účely nahrazeny texty duchovními.
Poslechněte si část rozhovoru o novém projektu z pořadu Mozaika na Českém rozhlase 3 - Vltava.
Historie vystoupení:
21.1.2008 - Praha


RICHTE UNS, GOTT!
(2007)
dvojsbory německého romantismu
Jde o program, který se snaží se objevovat vlivy a inspirace pocházející ze staré hudby tak, jak je ve svých dílech zpracovávají dva významní autoři období německého hudebního romantismu.
Ústředním bodem programu je osmihlasé Te Deum s doprovodem bassa continua, rané dílo Felixe Mendelssohna (napsal je ve svých sedmnácti letech), v mnohém inspirované hudbou Händelovou, Bachovou i Mozartovou..
Z další Mendelssohnovy tvorby je zastoupeno dílo Drei Psalmen, op. 78, tři osmihlasá moteta na texty biblických žalmů.
Program je doplněn výběrem ze dvou osmihlasých opusů Johannese Brahmse - Fest- und Gedenksprüchen, op. 109 a Drei Motetten, op.110.
Historie vystoupení:
5.11.2007 - Praha
4.11.2007 - Kostelec nad Černými lesy


DOLOROSI MARTIR
(2007)
hudební inspirace v renesanční Praze
Projekt sestavný z děl vrcholné renesance je tématicky založený na motivu věhlasného Marenziova madrigalu Dolorosi martir z roku 1580.
Nad tímto madrigalem zkomponoval Kryštof Harant svou pětihlasou mši a Michael Praetorius šestihlasé Magnificat.
Program je doplněn několika motety významného autora pražského hudebního života z konce 16. století Jacoba Handla-Galluse a trojsborovým Marenziovým motetem Lamentabatur Jacob.
Projekt Dolorosi martir má dvě podoby - ta základní je čistě vokální, v plném rozsahu je doplněna ještě pětičlenným gambovým kvintetem.
Historie vystoupení:
17.6.2007 - Pecka
11.6.2007 - Praha
3.6.2007 - Liberec


NIGRA SUM SED FORMOSA
(2006)
Píseň písní v hudbě vrcholné renesance
Program těží z bohaté inspirace Písně písní v dílech skladatelů pozdní renesance, tedy druhé poloviny 16. století. Ústředním tématem parodická mše Missa Vidi speciosam, kterou T.L. de Victoria napsal nad vlastním motetem z roku 1572. Program doplňují moteta Clemense non Papa, Rollanda Lassuse, G.P. da Palestrina, T. L.de Victoria, která zhudebňují stěžejní partie starozákonní Śalamounovy písně.
Historie vystoupení:
6.8.2006 - Praha
20.6.2006 - Praha
18.6.2006 - Praha


AVE MARIS STELLA
(2005)
Tomás Luis Victoria - mše a moteta
Program zaměřený na mariánskou hudbu je určen liturgicky do období Adventu. Čerpá ze silného mariánského kultu v Itálii na přelomu 16. a 17. století, který dal vzniknout mnohým krásným skladbám k oslavě Bohorodičky. Vedle děl vrcholné renesanční polyfonie v něm figurují koncertantní skladby raně barokních skladatelů.
Základem programu je dvojsborová mše Missa Salve od Tomáse Luise de Victoria, kterou autor parodicky zkomponoval nad vlastním motetem Salve Regina z roku 1572. Mše je zajímavá svým nerovnoměrným obsazením hlasů (SSABt/SATB), Collegium při její interpretaci využívá také prostorového efektu dle možností konkrétního kostela.
Historie vystoupení:
23.4.2006 - Praha
12.12.2005 - Praha


LA GUERRA ED AMORE
(2004)
Madrigaly Claudia Monteverdiho
Program reflektuje hudební vývoj Claudia Monteverdiho na poli madrigalové hudby. Vedle madrigalů ze 2., 4., 7. a 8. knihy přináší i malá instrumentální dílka skladatelových současníků. Krom geniálně komponované světské hudby přináší také studii o vzniku nového hudebního jazyka, který Monteverdi nazýval „la seconda prattica“ (druhá praxe) a který posléze hudební historie zaznamená jako klíčový při vzniku barokní hudební estetiky.
Historie vystoupení:
12.10.2004 - Praha
3.10.2004 - Tuklaty


MUSIKALISCHE EXEQUIEN
(2003)
hudba k pohřebním obřadům německých luteránů 17. století
TEXT
Historie vystoupení:
21.8.2005 - Želiv
13.8.2005 - Teplice nad Metují
1.5.2005 - Regensburg
23.11.2003 - Praha
10.10.2003 - Jindřichův Hradec


MEMBRA JESU NOSTRI
(2003)
cyklus sedmi kantát o Ukřižovaném
Dietrich Buxtehude, vyhlášený varhaník a jeden z pilířů německého předbachovského baroka, pojal své nejvýznamnější vokální dílo jako oslavu sedmi svatých částí Kristova těla.
Historie vystoupení:
31.7.2004 - Teplice nad Metují
4.4.2004 - Praha
23.3.2003 - Praha


 
    NA ZAČÁTEK STRÁNKY